Impressum

Poskytovatel a provozovatel této webové stánky podle zákona o telekomunikačních službách a jiných zákonů, vlastník autorských práv této webové stránky a odpovědný za obsah této webové stránky je

firma KPZ-Váhy s.r.o.
zastoupená jednatelem Klaus-Peter Zander

Libošovice 76
CZ-507 44 Libošovice

Tel +420 493 571 111-113
Fax +420 493 571 100Obchodní registr: Městský soud Praha oddíl C, vložka 101785
Identifikační číslo: CZ 271 71 922

Tato webová stránka obsahuje odkazy na vnější internetové stránce, jejichž obsahy byly při utváření dle nejlepšího vědomí a svědomí přezkoušeny. Za obsahy stran dosažitelných pomocí těchto odkazů však není brána žádná odpovědnost.  Zejména není stále prověřováno, zda byly porušeny autorská, známková  a podobná práva nebo zda byl přijmut urážející obsah.  

Tato webová stránka  nesmí být bez výslovného svolení firmy KPZ ke komerčním účelům  kopírována nebo – také jen částečně – spojována s jinou publikační činností.

Tato webová stránka byla sestavena s velkou pečlivostí. Přesto se nevztahuje žádná záruka na správnost a přesnost nabízených informací. Veškeré ručení za škody, které vznikly přímo nebo nepřímo úžívaním této webové stránky, je vyloučeno, pokud ovšem nebyly zaviněny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Veškerý duševní majetek (patenty, známky a autorská práva) na této webové stránce  je chráněn.

 

 
 
...

Rychlého kontaktu

Vyplňte rychlý kontaktní formulář budeme vás kontaktovat.

Vložte Váš e-mail a poptávka

TEL: +42 0 493 571 111-3

EMAIL: kpz@kpz-vahy.cz

Pošlete poptávku

TEL: +42 0 493 571 111-3

EMAIL: kpz@kpz-vahy.cz